ټول خبرونه

8 دقیقې وړاندې

  • 8 دقیقې وړاندې

    اسرائیل: اگر مرز آرام باشد راه ورود کالا به غزه را باز می‌کنیم

    حق نشر عکس Reuters Image caption آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل در گذرگاه کرم شالوم/کرم ابوسالم اسرائیل می‌گوید که اگر آرامش در مرز غزه و اسرائیل ادامه داشته باشد، روز سه‌شنبه گذرگاه حیاتی ورود کالا به غزه را دوباره باز خواهد کرد. دولت اسرائیل، حدود دو هفته پیش گذرگاه حیاتی …

    Read More »

26 دقیقې وړاندې